การประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประกาศ ณ วันที่ 02/08/2562
LINE it! 84
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง
รายการภาพ