อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดฝึกอบรม “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”
ประกาศ ณ วันที่ 11/05/2561
LINE it! 300
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมและให้เกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกับนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ” เพื่อให้เจ้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการใช้เครื่องรูดบัตร EDC โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561