ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ ให้สัมภาษณ์สด รายการแผ่นดินไทยใสสะอาด
ประกาศ ณ วันที่ 04/05/2561
LINE it! 253
นางนพรัตน์ พรหมนารท ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์สด ผ่านรายการแผ่นดินไทยใสสะอาด ตอน “ตรวจสอบภายใน กุญแจไขความโปร่งใสภาครัฐ” และตอบข้อซักถามจากผู้ชมทางบ้าน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
รายการภาพ