4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
ประกาศ ณ วันที่ 21/03/2561
LINE it! 2784
รายการเอกสารแนบ
เอกสารแนบที่ 1
เอกสารแนบที่ 2
รายการภาพ