การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?
ประกาศ ณ วันที่ 04/12/2560
LINE it! 1110
รายการเอกสารแนบ
เอกสารแนบที่ 1
เอกสารแนบที่ 2
รายการภาพ