พิธีปิดการประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ประกาศ ณ วันที่ 17/11/2560
LINE it! 310
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาในการปิดการประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (2nd ASEAN Countries Public Procurement Knowledge Exchange Forum) หัวข้อ "ความสำเร็จในการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของไทย และการสร้างความร่วมมือด้านวิชาชีพพัสดุในภูมิภาคอาเซียน”โดยมี นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอนันตรา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
รายการภาพ