แนวทางการใช้ fleet card ภายหลัง พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ประกาศใช้
ประกาศ ณ วันที่ 11/10/2560
LINE it! 1435
รายการภาพ