NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
ประกาศ ณ วันที่ 28/09/2560
LINE it! 180
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ เรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะเริ่มใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ ภาพรวมและความพร้อมของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างไร ในรายการ เช้าข่าวชัดโซเชียลทางไทยรัฐทีวี เมิ่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.