อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
ประกาศ ณ วันที่ 01/09/2560
LINE it! 443
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ เรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรายการเคลียร์คัด ชัดเจน ทาง NBT เมิ่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 11.05 น.
รายการภาพ