ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์ กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ กับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน
ประกาศ ณ วันที่ 31/03/2560
LINE it! 321
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์ ตอน “กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ กับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน” ในรายการแผ่นดินไทยใสสะอาด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=uec0uF1Gv9M
รายการภาพ