ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์ "รัฐออก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ป้องคอรัปชั่น"
ประกาศ ณ วันที่ 13/03/2560
LINE it! 320
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์ เรื่อง รัฐออก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ป้องคอรัปชั่น ในรายการเคลียร์คัด ชัดเจน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 20.30-21.00 น.
รายการภาพ