ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว หน่วยงาน ผู้ชม
15/09/2562 กรมบัญชีกลางรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รางวัล CGD Internet Central 4
13/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (วุฒิ ปริญญาโท) (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 7
13/09/2562 โครงการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” CGD Internet Central 10
13/09/2562 โครงการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ CGD Internet Central 2
13/09/2562 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำฯ วันที่ 12 กันยายน 2562 CGD Internet Central 18
12/09/2562 กรมบัญชีกลางจับมือธนาคารกรุงไทยปลดล็อคเงื่อนไขร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ไม่ต้องสมัครใหม่ โหลด App ถุงเงินใช้ได้ทันที CGD Internet Central 31
12/09/2562 รองอธิบดีกรมบัญชีกลางสัมภาษณ์สดในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ เรื่องมาตรการ "ชิม ช้อป ใช้" CGD Internet Central 24
12/09/2562 กรมบัญชีกลาง แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือได้ทันที จัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ กำหนด กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน CGD Internet Central 13
12/09/2562 กรมบัญชีกลาง จัดอบรม “โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)” CGD Internet Central 5
12/09/2562 การจัดส่งข้อมูลเพื่อขออุทธรณ์กรณีที่สถานพยาบาลไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลล่าช้า(ติดรหัส C54หรือรหัสC506) สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (OCPA) ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่ามช้จ่ายสูง ว 445 CGD Internet Central 33
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6160 รายการ
processing time 1.993 s