ค้นหาข่าวภายใน
Lastest News
Date
News Title Site View
18/09/2019 งานแถลงข่าวความพร้อมของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” CGD Internet Central 16
18/09/2019 ภาษีเป็นเรื่องชิวๆ CGD Internet Central 3
18/09/2019 กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 104 CGD Internet Central 5
18/09/2019 กรมบัญชีกลางเผยยอดสมัครเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ของผู้ประกอบการร้านค้าพุ่งขึ้นแล้ว กว่า 55,579 ราย CGD Internet Central 23
18/09/2019 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 8
17/09/2019 รองอธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ CGD Internet Central 20
17/09/2019 กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันสถาปนาสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ CGD Internet Central 21
17/09/2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 7
16/09/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate inPublic Procurement : e-CPP) A1หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 2 CGD Internet Central 2,613
16/09/2019 พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 CGD Internet Central 51
Record Display 1 to 10 from 6172 Records
processing time 1.97 s