การแสดงผล C C C
ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว ผู้ชม
21/06/2567 การประชุมวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม 6
21/06/2567 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร HR Site Visit 27
21/06/2567 กรมบัญชีกลาง ร่วมชี้แจงรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12
19/06/2567 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานด้านนิติกร วุฒิปริญญาตรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทิ้งงานและการเพิกถอนฯ (กองการพัสดุภาครัฐ) 128
18/06/2567 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 64
18/06/2567 "น้องมันนี่" มาสคอต กรมบัญชีกลาง 27
18/06/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้มมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Medical Benefit Database) 0
18/06/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 6
17/06/2567 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 หัวข้อ “การบัญชีภาครัฐและการตรวจสอบภาคราชการ” และเสวนา เรื่อง “เทรนด์เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต” 50
14/06/2567 การประชุมคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2567 44
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11264 รายการ
processing time 3.788 s