การแสดงผล C C C
ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว ผู้ชม
30/01/2566 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 53
30/01/2566 กรมบัญชีกลางร่วมประชุมเริ่มต้นโครงการ (kick off meeting) และพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรมโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 3
30/01/2566 กรมบัญชีกลางร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับคณะผู้สังเกตการณ์ 6
30/01/2566 การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2566 10
30/01/2566 กรมบัญชีกลาง ร่วมโครงการ “วันแห่งเกียรติยศ” 8
30/01/2566 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพข้าราชการรุ่นใหม่ของกรมบัญชีกลาง (CGD Young Blood) รุ่นที่ 2 18
30/01/2566 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย 35
30/01/2566 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา 7
27/01/2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านนิติกร (กองการพัสดุภาครัฐ) 141
27/01/2566 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 36
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10104 รายการ
processing time 3.094 s