ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว หน่วยงาน ผู้ชม
25/09/3105 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานเลขานุการกรม) CGD Internet Central, กจ. 349
30/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการสอบสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง CGD Internet Central, สล. 55
16/10/2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ CGD Internet Central 44
16/10/2562 จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 23 ฉบับที่ 131 ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2562 กตส., CGD Internet Central 27
16/10/2562 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร CGD Internet Central 31
15/10/2562 การประชุม ASEAN Regional Integration Support – Thailand Trade-Related Assistance (Arise Plus – Thailand) CGD Internet Central 37
15/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) CGD Internet Central, กจ. 30
15/10/2562 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมธนารักษ์ CGD Internet Central 18
15/10/2562 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศ ม.ค. 63 CGD Internet Central 75
15/10/2562 กรมบัญชีกลางเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกให้โอนเงิน CGD Internet Central 29
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6306 รายการ
processing time 1.936 s