การแสดงผล C C C
ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว ผู้ชม
23/06/2565 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 65 7
23/06/2565 กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี 23
22/06/2565 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (กองการพัสดุภาครัฐ) 53
21/06/2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองบัญชีภาครัฐ) 67
20/06/2565 ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 37
20/06/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15
20/06/2565 ประกาศ ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (กองละเมิดและแพ่ง) 35
20/06/2565 การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2565 45
17/06/2565 การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 3 70
17/06/2565 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) 95
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 9471 รายการ
processing time 2.966 s