ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว หน่วยงาน ผู้ชม
22/08/2562 ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองคดี) CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 8
22/08/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) CGD Internet Central, สล. 15
22/08/2562 การสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 CGD Internet Central 11
22/08/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาการเตรียมการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(Comperhensive and Progressive Agreement for Trans - Pacific Parthershipฯ CGD Internet Central, สล. 3
22/08/2562 พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) CGD Internet Central 7
22/08/2562 พิธีเปิด “อุโมงค์ประวัติศาสตร์กรมบัญชีกลาง” CGD Internet Central 48
22/08/2562 กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินแล้ว เข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 3 มาตรการเพิ่มเติม CGD Internet Central 11
21/08/2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 6 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 11
21/08/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองระบบการคลังภาครัฐ) CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 24
21/08/2562 เอกสารการสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กนท., CGD Internet Central 4
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6073 รายการ
processing time 2.117 s