NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงิน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
11538 17/01/2562 เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการฯ 17 ม.ค. 2562 240 528/141/เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการฯ (17.01.62).rar
10908 10/01/2562 รายละเอียดที่ร้านค้าต้องเตรียม 387 170/850/รายละเอียดที่ร้านค้าต้องเตรียม.pdf
10907 10/01/2562 มติ ครม.18 ธ.ค.2561 87 719/164/มติ ครม.18 ธ.ค.2561.pdf
10901 10/01/2562 มติ ครม.2 ม.ค.2562 77 920/124/มติ ครม.2 ม.ค.2562.pdf
10895 10/01/2562 แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการขำระเงินฯ 972 728/792/แบบฟอร์มการสมัคร ร้านค้า,0.pdf
10891 10/01/2562 แนวทางการดำเนินการตามมาตรส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการฯ 349 498/490/แนวทางรับสมัคร.pdf
11003 10/01/2562 โลโก้โครงการ ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน 204 352/868/LOGO.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 7 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7 รายการ
processing time 0.978 s