แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงิน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
11538 17/01/2562 เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการฯ 17 ม.ค. 2562 304 528/141/เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการฯ (17.01.62).rar
10908 10/01/2562 รายละเอียดที่ร้านค้าต้องเตรียม 479 170/850/รายละเอียดที่ร้านค้าต้องเตรียม.pdf
10907 10/01/2562 มติ ครม.18 ธ.ค.2561 108 719/164/มติ ครม.18 ธ.ค.2561.pdf
10901 10/01/2562 มติ ครม.2 ม.ค.2562 113 920/124/มติ ครม.2 ม.ค.2562.pdf
10895 10/01/2562 แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการขำระเงินฯ 1,159 728/792/แบบฟอร์มการสมัคร ร้านค้า,0.pdf
10891 10/01/2562 แนวทางการดำเนินการตามมาตรส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการฯ 415 498/490/แนวทางรับสมัคร.pdf
11003 10/01/2562 โลโก้โครงการ ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน 253 352/868/LOGO.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 7 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7 รายการ
processing time 1.089 s