แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงิน
No. Date News Title View Download
11538 17/01/2019 เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการฯ 17 ม.ค. 2562 285 528/141/เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการฯ (17.01.62).rar
10908 10/01/2019 รายละเอียดที่ร้านค้าต้องเตรียม 427 170/850/รายละเอียดที่ร้านค้าต้องเตรียม.pdf
10907 10/01/2019 มติ ครม.18 ธ.ค.2561 99 719/164/มติ ครม.18 ธ.ค.2561.pdf
10901 10/01/2019 มติ ครม.2 ม.ค.2562 101 920/124/มติ ครม.2 ม.ค.2562.pdf
10895 10/01/2019 แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการขำระเงินฯ 1,045 728/792/แบบฟอร์มการสมัคร ร้านค้า,0.pdf
10891 10/01/2019 แนวทางการดำเนินการตามมาตรส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการฯ 380 498/490/แนวทางรับสมัคร.pdf
11003 10/01/2019 โลโก้โครงการ ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน 230 352/868/LOGO.rar
Record Display 1 to 7 from 7 Records
processing time 1.053 s