การแสดงผล C C C
รายงานการเงินรวมภาครัฐ (มติ ครม.)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
43096 05/04/2566 มติ ครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 76 362/901/มติคณะรัฐมนตรี เรือ่ง รายงานการเงินรวมภาค.pdf
00829 27/04/2565 มติครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 171 116/562/มติครม.64.pdf
99884 18/01/2565 มติ ครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 49 100/755/มติครม_63.pdf
99839 18/01/2565 มติ ครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 37 221/132/มติครม_62.pdf
99775 17/01/2565 มติ ครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 32 197/1015/มติครม_59.pdf
99760 17/01/2565 มติ ครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 30 970/625/มติครม_58.pdf
99755 17/01/2565 มติ ครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 30 451/235/มติครม_57.pdf
220104 17/01/2565 มติ ครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 36 578/357/มติครม_56.pdf
01276 17/01/2565 มติครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 17 908/866/มติครม_55.pdf
99719 17/01/2565 มติ ครม. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 27 832/601/มติครม_54.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 12 รายการ
processing time 2.169 s