การแสดงผล C C C
หลักสูตร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
- 04/09/2566 ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ว 522) 133 571/252/ว522.pdf
47922 22/05/2566 การเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ว 287) 451 192/153/ว 287.pdf
45824 28/04/2566 ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ว 242) 377 631/453/ว242.pdf
31711 28/12/2565 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 196 979/658/เวียน.pdf
19260 01/08/2565 ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 537 975/658/907.pdf
00579 13/01/2565 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 415 328/83/8. ว.21 13 ม.ค. 65 เชิญอบรม ว.920.pdf
00578 13/09/2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 325 349/222/7. ว.921 13 ก.ย. 64 หลักเกณฑ์ CPD.pdf
00572 13/09/2564 หลักเกณ์ วิธีการ และระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 293 447/983/6. ว.920 13 ก.ย. 64 หลักเกณฑ์อบรมผู้ทำบัญชีขาดวุฒิ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 8 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8 รายการ
processing time 1.778 s