การแสดงผล C C C
ต้นทุนผลผลิต
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00732 25/01/2565 กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ (กค 0410.2/ว 385) 226 70/407/2. ว.385 30 ก.ย. 59 กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ.pdf
00725 25/01/2565 แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของงานบริการสารธารณะประจะปีงบประมาณ 2557 211 359/730/1. ว.98 11 ก.พ. 59 แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิต 2557.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 2 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 2 รายการ
processing time 1.611 s