การแสดงผล C C C
หลักเกณฑ์ต้นทุนผลผลิต
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00693 25/01/2565 เรื่อง กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ 377 451/773/2. ว.385 30 ก.ย. 59 กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ.pdf
00691 25/01/2565 เรื่อง แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 552 1002/363/1. ว.98 11 ก.พ. 59 แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิต 2557.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 2 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 2 รายการ
processing time 2.222 s