การแสดงผล C C C
อุบัติเหตุ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
04916 08/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๑/๒๕๕๖ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงของเทสบาลเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนรถยนต์ของบุคคลภายนอก 2,326 167/1000/สรพ+111-56,1.pdf
04917 08/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๒/๒๕๕๖ รถยนต์บรรทุกของเทศบาลประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำได้รับความเสียหาย 1,568 390/51/สรพ+112-56,1.pdf
04918 08/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๓/๒๕๕๖ รถยนต์บรรทุกเทท้ายของหน่วยงานของรัฐประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย 1,131 613/126/สรพ+113-56,1.pdf
04919 08/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๔/๒๕๕๖ เฮเลคอปเตอร์ แบบใช้งานทั่วไปปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหน่วยเฉพาะกิจ ประสบอุบัติเหตุทำให้ได้รับความเสียหาย 534 836/201/สรพ+114-56,1.pdf
04920 08/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๕/๒๕๕๖ รถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังของเรือนจำประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนรถยนต์ของบุคคลภายนอก 906 162/92/สรพ115-56,1.pdf
04921 08/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๗/๒๕๕๖ รถยนต์ราชการของหน่วยงานของรัฐเกิดอุบัติเหตุชนวัน 1,147 608/242/สรพ117-56,1.pdf
04922 08/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๙/๒๕๕๖ รถยนต์ของทางราชการประสบอุบัติเหตุ 1,744 30/393/สรพ119-56,0.pdf
04923 08/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๒๐/๒๕๕๖ รถยนต์บรรทุน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ 834 840/1023/สรพ120-56,0.pdf
04924 08/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๒๑/๒๕๕๖ รถยนต์บรรทุกของมหาวิทยาลัยประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อของบุคคลภายนอก 853 39/75/สรพ121-56,0.pdf
04925 08/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๒๒/๒๕๕๖ รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประสบอุบัติเหตุชนรถยนต์ของบุคคลภายนอก 1,407 262/150/สรพ122-56,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 12 รายการ
processing time 1.914 s