การแสดงผล C C C
ภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
04865 08/11/2554 เรื่องเสร็จที่ ๕๕/๒๕๕๔ เพลิงไหม้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 749 452/782/เรื่องเสร็จที่552554,1.pdf
04866 05/09/2554 เพลิงไหม้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย เรื่องเสร็จที่ ๓๑/๒๕๕๔ 548 296/822/เรื่องเสร็จที่+31-2554,1.pdf
04867 04/01/2554 เพลิงไหม้อาคารเรียน สำนวนเลขที่ ๖๘/๑๘๒/๒๕๕๒ 403 304/3/68.182.52,1.pdf
04868 04/01/2554 เพลิงไหมอาคารเรียน สำนวนเลขที่ ๗๖/๒๐๑/๒๕๕๒ 351 910/919/76.201.,1.pdf
04869 22/11/2553 เพลิงไหม้ห้องทำงานสำนักงงาน ส. ได้รับความเสียหาย สำนวนเลขที่ 3/11/2553 446 309/611/3.11.53,1.pdf
04870 22/11/2553 เพลิงไหม้ของอาคารมหาวิทยาลัย สำนวนเลขที่ 39/120/2553 358 199/949/39-120-53,2.pdf
04871 14/10/2553 ห้องพักเกิดเพลิงไหม้ สำนวนเลขที่ 74/197/2552 399 401/435/74.197.52,2.pdf
04872 17/08/2552 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2552 497 692/829/เพลิงไหม้+ส.ค.,2.pdf
04873 01/02/2551 เพลิงลุกไหม้รถยกขนาด 60 ตัน ของสำนักงาน ส. 331 76/39/ก.พ.+51+เพลิงไหม้,2.pdf
04874 01/03/2550 เพลิงใหม้อาคารเรียนแบบ ป 1 ซ และแบบจังหวัด/25 ของโรงเรียน ข. 407 473/455/มี.ค.50+ภัยธรรมชาติ+-+เพลิงไหม้,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 21 รายการ
processing time 1.91 s