โจรกรรม สูญหาย
No. Date News Title View Download
04957 08/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ ๑๑๖/๒๕๕๖ คนร้ายโจรกรรมลักทรัพย์ของโรงเรียน 2,413 385/167/สรพ116-56,2.pdf
04958 08/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๘/๒๕๕๖ รถยนต์ราชการสูญหาย 1,263 831/317/สรพ118-56,1.pdf
04959 28/03/2014 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๕๔/๒๕๕๖ รถยนต์และทรัพย์สินภายในรถของส่วนราชการสูญหาย 851 341/872/เรื่องเสร็จที่๕๔-๕๖,1.pdf
04960 20/09/2012 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๙๙/๒๕๕๕ รถยนต์ของทางราชการสูญหาย 515 269/807/เรื่องเสร็จที่สรพ.99-2555,1.pdf
04961 29/06/2012 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๕๐/๒๕๕๕ เอกสารสำคัญที่เก็บรักษาไว้ในหน่วยงานถูกโจรกรรม 655 803/558/เรื่องเสร็จที่+สรพ.50-2555,1.pdf
04962 25/04/2012 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๕/๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่เวรยามขโมยเงินจากตู้นิรภัย 309 466/875/เรื่องเสร็จที่สรพ152555,1.pdf
04963 01/12/2011 เรื่องเสร็จที่ ๘๓/๒๕๕๔ เงินสดของสำนักงานถูกโจรกรม 574 334/308/เรื่องเสร็จที่+832554,2.pdf
04964 08/11/2011 เรื่องเสร็จที่ ๔๕/๒๕๕๔ รถยนต์สูญหาย 577 717/789/เรื่องเสร็จที่45+34822554,2.pdf
04965 14/10/2011 โบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ถูกโจรกรรม เรื่องเสร็จที่ ๓๙/๒๕๕๔ 398 368/875/เรื่องเสร็จที่39.2554,2.pdf
04966 05/09/2011 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อนพร้อมเอ็นกระปุกของเทศบาลสูญหาย 1,152 583/402/เรื่องเสร็จที่+32-2554,2.pdf
Record Display 1 to 10 from 21 Records
processing time 1.268 s