การแสดงผล C C C
การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
57491 31/08/2566 รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) 18 770/894/รายงาน scan รอบ 12 เดือน.pdf
57465 31/08/2566 การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) 13 806/426/การประกาศเจตนารมณ์ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 66 - .pdf
57337 30/08/2566 การปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) 7 90/934/ปลุกจิตสำนึก 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566.pdf
45338 26/04/2566 รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 158 707/432/รายงาน no gift policy รอบที่1.pdf
45018 24/04/2566 การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 -20 เมษายน 2566) 153 38/527/No Gift Policy - การประกาศเจตนารมณ์ 2 .pdf
45017 24/04/2566 การปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามนโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 - 20 เมษายน 2566) 47 504/367/ปลูกจิตสำนึก 1-20 เมษา66.pdf
44897 24/04/2566 การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 51 124/808/No Gift Policy - การประกาศเจตนารมณ์ .pdf
44895 24/04/2566 การปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามนโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 21 16/958/No Gift Policy - การปลุกจิตสำนึก รอบ 1.pdf
29922 20/12/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 608 484/974/No Gift Policy 2566.pdf
24450 07/10/2565 รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 314 206/557/รายงานการรับของขวัญรอบ2.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 1.92 s