การแสดงผล C C C
การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
79762 22/04/2567 การปลุกจิตสำนึก 2567 : การปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 21 816/906/สร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf
79627 19/04/2567 รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15 301/882/รายงานตามนโยบาย No Gift Policy.pdf
77668 23/01/2567 การปลุกจิตสำนึก 2567 : โครงการส่งเสริมรากฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรกรมบัญชีกลาง "การห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" 23 357/180/โครงการส่งเสริมรากฐานฯ.pdf
68207 26/12/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 172 254/1019/ประกาศ No Gift Policy.pdf
57491 31/08/2566 รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) 130 770/894/รายงาน scan รอบ 12 เดือน.pdf
57465 31/08/2566 การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) 124 806/426/การประกาศเจตนารมณ์ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 66 - .pdf
57337 30/08/2566 การปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) 51 90/934/ปลุกจิตสำนึก 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566.pdf
45338 26/04/2566 รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 190 707/432/รายงาน no gift policy รอบที่1.pdf
45018 24/04/2566 การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 -20 เมษายน 2566) 175 38/527/No Gift Policy - การประกาศเจตนารมณ์ 2 .pdf
45017 24/04/2566 การปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามนโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 - 20 เมษายน 2566) 63 504/367/ปลูกจิตสำนึก 1-20 เมษา66.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 15 รายการ
processing time 1.882 s