การแสดงผล C C C
ประกาศเจตจำนงสุจริต
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
08783 04/10/2564 ประกาศเจตจำนงสุจริต อธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางสาวกุลยา ตันติเตมิท) 263 821/936/1. ประกาศเจตจำนงสุจริต - ท่านกุลยา.pdf
08786 08/03/2563 ประกาศเจตจำนงสุจริต อธิบดีกรมบัญชีกลาง (นายประภาศ คงเอียด) 51 384/400/2. ประกาศเจตจำนงสุจริต - ท่านประภาศ.pdf
08790 29/10/2562 ประกาศเจตจำนงสุจริต อธิบดีกรมบัญชีกลาง (นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข) 36 150/13/3. ประกาศเจตจำนงสุจริต - ท่านภูมืศักดิ์.pdf
08792 24/01/2560 ประกาศเจตจำนงสุจริต อธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ) 39 425/346/4. ประกาศเจตจำนงสุจริต - ท่านสุทธิรัตน์.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 1.785 s