NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
โครงการเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
10184 27/12/2561 โครงการที่จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 392 727/607/โครงการที่จัดทำ 62.pdf
84306 20/08/2561 โครงการที่จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 1,668 602/447/โครงการที่จัดทำ 61.pdf
60802 13/03/2560 โครงการที่จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560 1,839 995/571/โครงการ.pdf
19345 01/01/2559 โครงการที่จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ปีงบประมาณ 2559 1,455 637/861/โครงการ.pdf
11507 20/12/2558 โครงการที่จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ปีงบประมาณ 2558 665 614/205/โครงการ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 5 รายการ
processing time 1.186 s