การแสดงผล C C C

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
41553 24/03/2566 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 147
09427 15/11/2564 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 331
78483 07/01/2564 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 250
36127 22/11/2562 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงปม.2563 458
20353 10/05/2562 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ พ.ศ. 2562 263
20351 10/05/2562 แผนปฏิบัติการป้องกันกันทุจริตฯ พ.ศ. 2561 101
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 1.744 s