การแสดงผล C C C
แบบฟอร์มระบบลูกจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
04011 25/09/2561 ตาราง บัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานจากเงินนอกงบประมาณ 8,279 747/782/ตารางแบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงาน,0.xlsx
04003 25/09/2561 คำอธิบายตาราง บัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานจากเงินนอกงบประมาณ 5,310 331/128/คำอธิบายแบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงาน,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 2 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 2 รายการ
processing time 1.131 s