การแสดงผล C C C
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
- ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล 16/02/2559 958
- มติคณะรัฐมนตรี 2 กพ. 59 ขยายก่อหนี้รายจ่ายลงทุนออกไป จนถึงสิ้นเดือน มีค. 59 (ว 37) 05/02/2559 1,196
- มติคณะรัฐมนตรี 24 พย.58 ขยายเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน ตำบลละ 5 ล้าน 05/02/2559 361
- มติคณะรัฐมนตรี 5 มค.59 ขยายเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน โครงการช่วยเหลือเกษตรกรฯ และโครงการจัดหาเครื่องจักรกลฯ (ว 2) 05/02/2559 277
- ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (ว 38) 14/01/2559 1,775
- แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) 14/01/2559 340
- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (ว 430) 06/01/2559 2,130
- คำถาม-คำตอบ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) 16/10/2558 274
- การรายงานสถานะเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (ว 330) 21/09/2558 366
- รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่จัดสรรลงพื้นที่จังหวัด 16/09/2558 343
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 125 รายการ
processing time 1.846 s