อื่นๆ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
23145 12/02/2559 มาตรฐานการให้บริการของสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ 570 604/388/มาตรฐานการให้บริการของสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ.pdf
04059 03/05/2547 นร 1008.3.2/590 ลว 26 เม.ย. 57 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 488 485/37/19.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 2 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 2 รายการ
processing time 1.194 s