การแสดงผล C C C
อื่นๆ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
62571 07/10/2563 ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 433 895/683/บุคลากร 280963.pdf
23145 12/02/2559 มาตรฐานการให้บริการของสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ 787 604/388/มาตรฐานการให้บริการของสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ.pdf
04059 03/05/2547 นร 1008.3.2/590 ลว 26 เม.ย. 57 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 742 485/37/19.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 1.642 s