หนังสือสถิติการคลัง
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
ทดสอบ e-Book สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10/07/2563 34
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14/08/2562 683
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 14/06/2561 2,502
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 23/08/2560 3,229
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 09/09/2559 2,506
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 21/01/2559 858
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 21/01/2559 532
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2552 21/01/2559 699
ข้อมูลสถิติการคลังปี 2547 23/07/2553 297
ข้อมูลสถิติการคลังปี 2546 22/07/2553 404
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 1.236 s