การแสดงผล C C C

หนังสือสถิติการคลัง
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 05/05/2565 164
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 05/08/2564 292
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10/07/2563 803
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14/08/2562 940
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 14/06/2561 2,818
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 23/08/2560 3,354
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 09/09/2559 2,638
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 21/01/2559 976
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 21/01/2559 645
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2552 21/01/2559 809
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 12 รายการ
processing time 1.822 s