การแสดงผล C C C

หนังสือสถิติการคลัง
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 05/08/2564 120
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10/07/2563 709
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14/08/2562 842
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 14/06/2561 2,671
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 23/08/2560 3,317
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 09/09/2559 2,594
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 21/01/2559 934
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 21/01/2559 600
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2552 21/01/2559 753
ข้อมูลสถิติการคลังปี 2547 23/07/2553 345
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 1.457 s