หนังสือสถิติการคลัง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
29107 14/08/2562 สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 67 981/925/สถิติการคลังลงแผ่น CD.pdf
97003 14/06/2561 สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2,378 425/103/เล่มสถิติลงเว็บ.pdf
75527 23/08/2560 สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 3,124 443/116/การคลัง ebook.pdf
46285 09/09/2559 สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 2,427 987/1020/สถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2557-2558.pdf
18010 21/01/2559 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 790 326/411/หนังสือสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556.pdf
18007 21/01/2559 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 451 625/86/หนังสือสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555.pdf
17994 21/01/2559 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2552 613 25/215/สถิติการคลัง 48-52.pdf
23609 23/07/2553 ข้อมูลสถิติการคลังปี 2547 252 111/941/2547_1_2.pdf
23610 22/07/2553 ข้อมูลสถิติการคลังปี 2546 338 924/64/vara462n.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 9 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 9 รายการ
processing time 1.119 s