การแสดงผล C C C
หนังสือสถิติการคลัง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
45387 25/04/2566 สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 202 485/961/รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2565.pdf
12795 05/05/2565 สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 294 930/806/รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2564.pdf
86572 05/08/2564 สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 326 573/837/สถิติการคลัง 2563 Final.pdf
55479 10/07/2563 สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 837 333/548/สถิติการคลัง 2562.pdf
29107 14/08/2562 สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1,007 928/675/สถิติการคลังลงแผ่น CD.pdf
97003 14/06/2561 สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2,848 243/862/เล่มสถิติลงเว็บ.pdf
75527 23/08/2560 สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 3,385 443/116/การคลัง ebook.pdf
46285 09/09/2559 สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 2,660 987/1020/สถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2557-2558.pdf
18010 21/01/2559 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1,005 326/411/หนังสือสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556.pdf
18007 21/01/2559 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 667 625/86/หนังสือสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 13 รายการ
processing time 1.836 s