การแสดงผล C C C
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
80629 25/04/2567 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 79 287/327/08116.xls
80628 25/04/2567 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 160/205/08117.xls
84232 30/11/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 3 60/337/สรุป-พย-66.pdf
84231 31/10/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 1 785/646/สรุป-ตค-66.pdf
78606 29/09/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 39 595/927/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง[สัญญา]66-9.pdf
- 31/08/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 462 796/371/สรุปซื้อจ้างกค-สค-3-9.pdf
58726 31/07/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 104 399/793/สรุปซื้อจ้างกค-สค-1-2.pdf
52098 31/05/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 258 594/397/สรุปผล-พค66.pdf
48784 28/04/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 136 341/279/เมษา.pdf
42825 04/04/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง 389 617/802/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 30 รายการ
processing time 2.054 s