ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
No. Date News Title View Download
57388 03/08/2020 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2563 7 70/936/ก.ค.63-ตาราง.pdf
57387 03/08/2020 สถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2563 5 621/481/ก.ค.-63-กราฟ.pdf
54881 01/07/2020 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน 2563 23 118/328/มิ.ย.63-ตาราง.pdf