การแสดงผล C C C
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
64499 01/11/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน ตุลาคม 2563 38 377/843/ต.ค.-63-ตาราง.pdf
64497 01/11/2563 สถิติการให้บริการเดือน ตุลาคม 2563 5 985/822/ต.ค.-63-กราฟ.pdf
62143 01/10/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2563 83 232/784/ก.ย.63-ตาราง.pdf
62142 01/10/2563 สถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2563 19 650/391/ก.ย.63-กราฟ.pdf
59733 01/09/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2563 38 253/714/ส.ค.63-ตาราง.pdf
59732 01/09/2563 สถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2563 19 680/314/ส.ค.-63-กราฟ.pdf
57388 03/08/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2563 39 70/936/ก.ค.63-ตาราง.pdf
57387 03/08/2563 สถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2563 25 621/481/ก.ค.-63-กราฟ.pdf
54881 01/07/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน 2563 39 118/328/มิ.ย.63-ตาราง.pdf
54880 01/07/2563 สถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน 2563 25 989/32/มิ.ย.-กราฟ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 105 รายการ
processing time 1.268 s