ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
32518 01/10/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2562 16 978/900/กันยายน-62 ข้อมูล.pdf
32517 01/10/2562 สถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2562 3 266/713/ก.ย.62 กราฟ .pdf
30437 01/09/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2562 25 551/882/ตาราง สิงหาคม 2562.pdf
30435 01/09/2562 สถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2562 4 595/447/กราฟ สิงหาคม 2562.pdf
28295 31/07/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2562 15 200/303/ตาราง กรกฎาคม 2562.pdf
28294 31/07/2562 สถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2562 5 244/892/กราฟ กรกฎาคม 2562.pdf
26190 01/07/2562 สถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน 2562 19 522/1013/กราฟ มิถุนายน 62.pdf
26188 01/07/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน 2562 8 136/279/มิถุนายน-62.pdf
24680 01/06/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 2562 36 466/1012/พฤษภาคม 62,0.pdf
24679 01/06/2562 สถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 2562 16 834/515/พ.ค. 62 ,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 79 รายการ
processing time 1.059 s