ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
51780 01/06/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 2563 1 649/304/พ.ค.63-ตาราง.pdf
51778 01/06/2563 สถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 2563 1 344/909/พ.ค.63-กราฟใหม่.pdf
49456 01/05/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน เมษายน 2563 16 396/319/เม.ย.63-ตาราง.pdf
49452 01/05/2563 สถิติการให้บริการเดือน เมษายน 2563 3 245/585/เม.ย.-63-กราฟ.pdf
46077 01/04/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มีนาคม 2563 30 805/608/มี.ค.63 ตาราง.pdf
46073 01/04/2563 สถิติการให้บริการเดือน มีนาคม 2563 10 762/206/มี.ค. 63 กราฟ.pdf
42601 01/03/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กุมภาพันธ์ 2563 35 620/326/ก.พ.63-ตาราง.pdf
42599 01/03/2563 สถิติการให้บริการเดือน กุมภาพันธ์ 2563 13 147/896/ก.พ.-63-กราฟ.pdf
40038 03/02/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มกราคม 2563 38 19/37/ตาราง มกราคม 2563,0.pdf
40037 03/02/2563 สถิติการให้บริการเดือน มกราคม 2563 10 172/982/กราฟ มกราคม 2563,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 95 รายการ
processing time 1.141 s