การแสดงผล C C C
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
69509 31/05/2560 สรุปรายงานผลการติดตามเรื่องร้องเรียนที่กรมบัญชีกลางรับไว้พิจารณา ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 2,869 110/1018/สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.pdf
69562 28/04/2560 สรุปรายงานผลการติดตามเรื่องร้องเรียนที่กรมบัญชีกลางรับไว้พิจารณา ประจำเดือนตุลาคม 2559 - เมษายน 2560 1,072 1013/924/สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2559-เมษายน 2560.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 2 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 2 รายการ
processing time 1.167 s