การแสดงผล C C C

รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
43330 07/04/2566 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 72
27066 11/11/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 110
10218 08/04/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 97
10103 01/04/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 44
78133 01/04/2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 122
78484 06/10/2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 57
52928 11/06/2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. 2563 (เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 175
34766 01/11/2562 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 147
22212 24/05/2562 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. 2562 (เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 150
21021 13/05/2562 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 2561 147
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 1.922 s