ผลสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานสนับสนุนฯ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
13648 15/02/2562 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 56 859/552/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ คลังเขตและหน่วยงานสนับสนุน61.pdf
81557 14/11/2560 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 15 82/846/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ หน่วยงานสนับสนุนและเขต 2560.pdf
52721 18/11/2559 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 13 752/452/รวมเล่มหน่วยงานสนับสนุนและคลังเขต.pdf
39946 20/01/2559 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 11 667/717/รายงาน_สนับสนุน.pdf
39962 20/02/2558 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 13 130/958/1.pdf
39961 03/09/2557 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ หน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ๒๕๕๖ 14 695/872/2.pdf
39958 04/01/2555 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 13 574/695/3.pdf
39954 15/12/2553 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 10 27/863/4.pdf
39953 16/02/2553 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานสนับสนุนของกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 13 343/357/5.pdf
39951 09/01/2552 รายงานประเมินผลความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ ตามเกณฑ์การประเมินผลการการดำเนินภายในกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 15 635/734/6.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 1.14 s