ผลสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานสนับสนุนฯ
No. Date News Title View Download
13648 15/02/2019 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 859/552/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ คลังเขตและหน่วยงานสนับสนุน61.pdf
81557 14/11/2017 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 10 82/846/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ หน่วยงานสนับสนุนและเขต 2560.pdf
52721 18/11/2016 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 8 752/452/รวมเล่มหน่วยงานสนับสนุนและคลังเขต.pdf
39946 20/01/2016 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 5 667/717/รายงาน_สนับสนุน.pdf
39962 20/02/2015 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 7 130/958/1.pdf
39961 03/09/2014 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ หน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ๒๕๕๖ 7 695/872/2.pdf
39958 04/01/2012 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 8 574/695/3.pdf
39954 15/12/2010 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 5 27/863/4.pdf
39953 16/02/2010 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานสนับสนุนของกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 8 343/357/5.pdf
39951 09/01/2009 รายงานประเมินผลความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ ตามเกณฑ์การประเมินผลการการดำเนินภายในกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 8 635/734/6.pdf
Record Display 1 to 10 from 11 Records
processing time 1.158 s