การแสดงผล C C C
ผลสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานสนับสนุนฯ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
28244 30/11/2565 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 53 81/874/รายงานผลสำรวจฯ สนับสนุนและเขต 65.pdf
99070 11/01/2565 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 43 769/488/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
71851 15/02/2564 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 65 570/953/รายงานความพึงพอใจฯ หน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต 2563.pdf
37279 11/12/2562 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 83 289/2/รายงานความพึงพอใจหน่วยงานสนับสนุนและคลังเขต 2562.pdf
13648 15/02/2562 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 137 160/217/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ คลังเขตและหน่วยงานสนับสนุน61.pdf
81557 14/11/2560 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 72 979/723/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ หน่วยงานสนับสนุนและเขต 2560.pdf
52721 18/11/2559 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 73 122/686/รวมเล่มหน่วยงานสนับสนุนและคลังเขต.pdf
39946 20/01/2559 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 64 667/717/รายงาน_สนับสนุน.pdf
39962 20/02/2558 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 66 733/305/1.pdf
39961 03/09/2557 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 71 191/348/2.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 15 รายการ
processing time 1.86 s