การแสดงผล C C C
รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
74233 23/02/2567 โปสเตอร์สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2 กรุงเทพมหานคร 48 760/209/Poster_undpกรุงเทพฯ.pdf
74232 23/02/2567 โปสเตอร์สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 20 610/974/Poster_undpสุพรรณ.pdf
74231 23/02/2567 โปสเตอร์สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2 จังหวัดสกลนคร 23 457/118/Poster_undpสกลนคร.pdf
74083 22/02/2567 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 16 99/661/CoST_Undp_สุพรรณบุรี.pdf
74082 22/02/2567 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2 จังหวัดสกลนคร 22 432/175/CoST_Undp_สกลนครV.4.0.pdf
74229 22/02/2567 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2 กรุงเทพมหานคร 18 489/298/CoST_Undp_กรุงเทพฯ.pdf
54207 24/07/2566 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2022 Public Edition 113 686/698/Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2022 Public Edition.pdf
41662 23/03/2566 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 478 35/632/CoST_AR65new4.7.pdf
22716 14/09/2565 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2021 Public Edition 131 416/810/CostAR64-engV.1.4.pdf
09433 01/04/2565 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ CoST ในระดับจังหวัด (จังหวัดตัวอย่าง : จังหวัดฉะเชิงเทรา) 344 753/990/AR_CsV4.5ฉะเชิงเทรา.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 20 รายการ
processing time 1.966 s