การแสดงผล C C C
รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
54207 24/07/2566 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2022 Public Edition 35 686/698/Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2022 Public Edition.pdf
41662 23/03/2566 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 336 35/632/CoST_AR65new4.7.pdf
22716 14/09/2565 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2021 Public Edition 114 416/810/CostAR64-engV.1.4.pdf
09433 01/04/2565 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ CoST ในระดับจังหวัด (จังหวัดตัวอย่าง : จังหวัดฉะเชิงเทรา) 305 753/990/AR_CsV4.5ฉะเชิงเทรา.pdf
98872 10/01/2565 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 451 415/101/CostAR64v.4.6re.pdf
88842 06/09/2564 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2020 Public Edition 123 327/304/ARcost2563engV2.5.pdf
67101 15/12/2563 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 519 426/958/ARcost2563V4.8.pdf
39434 23/01/2563 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2019 Public Edition 260 871/830/Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2018 Public Edition.pdf
35787 18/11/2562 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 488 428/713/รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
11708 22/01/2562 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 603 469/736/รายงาน CoST 2018 ฉบับภาษาไทย.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 14 รายการ
processing time 1.908 s