NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ผลการดำเนินงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
28226 09/12/2558 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐปี 2558 วันที่ 12-13 ต.ค.58 220 232/811/รายงานผลการประเมิน.pdf
28235 01/12/2558 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐปี 2558 รุ่น 1-2 วันที่ 29-30 ต.ค.58 119 558/349/รายงานผลโครงการชี้แจง.pdf
03984 03/09/2558 สรุปผลโครงการประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 146 437/582/1,53.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 0.982 s