การแสดงผล C C C

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
52402 30/06/2566 สรุปรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) 58
42773 31/03/2566 สรุปรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) 74
38984 09/03/2566 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 154
15024 08/06/2565 สรุปรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565) 163
11823 25/04/2565 สรุปรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 21 เมษายน 2565) 65
03541 14/02/2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 292
79309 09/04/2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 239
79307 16/03/2564 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 244
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 8 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8 รายการ
processing time 1.73 s