การแสดงผล C C C
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
83653 07/06/2567 รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567) 11
79663 19/04/2567 ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15
73282 14/02/2567 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 50
77786 13/02/2567 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11
52402 30/06/2566 สรุปรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) 192
42773 31/03/2566 สรุปรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) 106
38984 09/03/2566 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 264
15024 08/06/2565 สรุปรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565) 179
11823 25/04/2565 สรุปรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 21 เมษายน 2565) 79
03541 14/02/2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 329
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 12 รายการ
processing time 2.131 s