การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
69594 10/01/2567 ประกาศกองตรวจสอบภาครัฐ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) 101 816/34/No Gift Policy.pdf
77253 14/09/2560 โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2560 524 489/481/ข่าวประชาสัมพันธ์ รุ่น 4.pdf
76855 08/09/2560 โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 -7 กันยายน 2560 193 616/603/ข่าวประชาสัมพันธ์ รุ่น 3.pdf
75690 25/08/2560 โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่ 2 ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2560 175 427/595/ข่าวประชาสัมพันธ์ รุ่น 2.pdf
75357 22/08/2560 โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 204 964/941/ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้าง - เชียงราย.pdf
21478 08/02/2559 หนังสือผลงานกรมบัญชีกลาง ด้านการตรวจสอบภายใน 1,407 688/329/หนังสือผลงานกรมบัญชีกลาง สพต.pdf
03999 25/09/2558 ขอข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 559 390/865/แบบฟร์อมข้อมูลบุคลากรตรวจสอบ,0.xls
04002 11/09/2551 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารประกอบการบรรยายสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน 577 320/469/6960_doc,0.ppt
04003 11/09/2551 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งผลการสอบซ่อม CPGIA รุ่นที่ 1 - 8 ที่สอบเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2551 280 802/17/6471_doc,0.xls
04004 11/09/2551 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งกำหนดวันสอบซ่อม CPGIA ครั้งที่1/2551 279 460/38/5978_doc,0.doc
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 2.097 s