ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ NPA ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
16971 02/04/2562 ขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ที่ดินในจังหวัดอยุธยา 186 343/586/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินอยุธยา.pdf
16969 02/04/2562 ขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ที่ดินในจังหวัดลพบุรี 61 250/102/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินลพบุรี.pdf
16962 02/04/2562 ขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ที่ดินในจังหวัดนครศรีธรรมราช 37 579/480/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินนครศรีธรรมราช (ทิพย์มณฑา).pdf
16960 02/04/2562 ขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ที่ดิน ถ.พัฒนามงคล จังหวัดขอนแก่น 52 46/338/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดิน ถ.พัฒนามงคล ขอนแก่น.pdf
16957 02/04/2562 ขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ที่ดิน ถ.หอมหวล จังหวัดขอนแก่น 35 577/364/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดิน ถ.หอมหวล ขอนแก่น.pdf
16956 02/04/2562 ขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ 53 584/633/ประกาศกรมบัญชีกลาง_จ.เชียงใหม่.pdf
16948 02/04/2562 ขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ที่ดินในจังหวัดสงขลา 44 535/706/ประกาศกรมบัญชีกลาง_จ. สงขลา.pdf
17046 02/04/2562 ขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ที่ดินในจังหวัดปทุมธานี 120 303/294/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินปทุมธานี.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 8 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8 รายการ
processing time 1.015 s