ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ NPA ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
No. Date News Title View Download
24748 28/06/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดิน ถ.หอมหวล ขอนแก่น 143 518/532/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดิน ถ.หอมหวล ขอนแก่น.pdf
24745 28/06/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินนครศรีธรรมราช 80 789/930/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินนครศรีธรรมราช.pdf
24744 28/06/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินอยุธยา 64 571/619/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินอยุธยา .pdf
24743 28/06/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง_จ. สงขลา 72 27/218/ประกาศกรมบัญชีกลาง_จ. สงขลา.pdf
24740 28/06/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง_จ.เชียงใหม่ 86 77/1000/ประกาศกรมบัญชีกลาง_จ.เชียงใหม่.pdf
25408 28/06/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินลพบุรี 71 97/735/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินลพบุรี (นพกิจฯ).pdf
Record Display 1 to 6 from 6 Records
processing time 1.22 s