ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ NPA ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
24748 28/06/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดิน ถ.หอมหวล ขอนแก่น 143 518/532/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดิน ถ.หอมหวล ขอนแก่น.pdf
24745 28/06/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินนครศรีธรรมราช 80 789/930/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินนครศรีธรรมราช.pdf
24744 28/06/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินอยุธยา 64 571/619/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินอยุธยา .pdf
24743 28/06/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง_จ. สงขลา 72 27/218/ประกาศกรมบัญชีกลาง_จ. สงขลา.pdf
24740 28/06/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง_จ.เชียงใหม่ 86 77/1000/ประกาศกรมบัญชีกลาง_จ.เชียงใหม่.pdf
25408 28/06/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินลพบุรี 71 97/735/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินลพบุรี (นพกิจฯ).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 1.019 s