การแสดงผล C C C
ประจำปี 2564
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
11421 21/04/2565 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกรมบัญชีกลางสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 883 865/603/รายงานของผู้สอบบัญชีฯ กรมบัญชีกลาง_สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 64.pdf
93097 15/10/2564 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 181 808/741/การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564.pdf
92950 12/10/2564 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 123 576/515/0300400004,0.HTM
92994 14/09/2564 รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 40 60/1004/0300400004,0.HTM
92993 13/08/2564 รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 25 187/102/0300400004,0.HTM
92992 13/07/2564 รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 28 35/182/0300400004,0.HTM
92991 15/06/2564 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 31 162/304/0300400004,0.HTM
92990 13/05/2564 รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 32 416/548/0300400004,0.HTM
92989 16/04/2564 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 29 543/670/0300400004,0.HTM
92988 11/03/2564 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 33 670/792/0300400004,0.HTM
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 14 รายการ
processing time 1.76 s