การแสดงผล C C C
ประจำปี 2562
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
45438 31/03/2563 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 816 134/294/รายงาน สตง. ปี 62.pdf
36614 31/10/2562 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 323 430/246/19.10.31_รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง ก.ย.2562.pdf
36608 31/10/2562 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 283 918/473/19.10.31_งบการเงินส่งสตง._31 ต.ค.62,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 1.227 s