ประจำปี 2561
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
14955 05/03/2562 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 538 572/220/รายงาน สตง. ปี 61,0.pdf
06531 26/10/2561 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2561 535 700/511/งบทดลอง ต.ค. 61,0.rar
06530 24/09/2561 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2561 119 474/387/18.09.12_TB_P11 (JPG).pdf
01970 24/08/2561 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2561 306 448/173/18.08.24_TB_P10.pdf
01968 09/08/2561 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2561 60 813/586/18.08.07_TB_P09_Jun.pdf
97469 21/06/2561 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2561 279 430/729/18.06.20_TB_P8_รวม_2.pdf
96060 16/05/2561 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2561 170 250/854/TB_Y2018_P07_รวม (ใช้).pdf
96053 30/04/2561 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2561 66 1012/881/TB_P06_รวม(ใช้).pdf
91183 20/03/2561 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 282 164/608/18.03.20_TB_P5_ใช้.pdf
89488 16/02/2561 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2561 185 605/653/Y2018_P04_Jan 2017.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 13 รายการ
processing time 1.248 s