การแสดงผล C C C
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
52972 01/01/2563 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 165 522/879/026.1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
52986 31/10/2562 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 123 379/950/026.2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
23923 13/06/2562 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง (HR Scorecard of CGD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 537 70/983/Welcome.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 1.202 s