แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
23923 13/06/2562 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง (HR Scorecard of CGD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 169 70/983/Welcome.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 1 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1 รายการ
processing time 0.987 s