การแสดงผล C C C
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
44858 24/04/2566 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง (HR Scorecard Of CGD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569 225 286/1/เล่มแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 2566-2569.pdf
44856 24/04/2566 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 148 736/7/o23 - แผนพัฒนาบุคลากร.pdf
08863 28/03/2565 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 350 759/177/HR Scorecard 65.pdf
09291 16/12/2564 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 213 648/315/แผนพัฒนาบุคลากร 65.pdf
79269 12/01/2564 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 249 696/496/แผนกลยุทธ์HRM.pdf
79268 15/12/2563 แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 117 606/44/แผนพัฒนา.pdf
52972 01/01/2563 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 255 522/879/026.1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
52986 31/10/2562 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 221 379/950/026.2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
23923 13/06/2562 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง (HR Scorecard of CGD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 663 70/983/Welcome.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 9 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 9 รายการ
processing time 1.787 s